Hot News

Tanna Travels

Bhavnagar To Ahmedabad
6, 6:30,7, 8,9,11AM
12:30,1:30,3PM
4,5,6 AM
7,8,12PM
Ahmedabad To Bhavnagar
6,7,7:45,9,11AM
1:15,2:30,3:30,4:30,5:30,6,7PM
8,9:3011PM
Bhavnagar To Bapunagar
9AM
5 , 6 ,8, PM
12 O’clockNight
Bapunagar To Bhavnagar
5:15 , 6 , 7:30 AM
2:30 ,10 PM
Bhavnagar To Vadodara
6:30 , 10:30 AM
1, 3, 4:15 , 6 ,11 PM
Vadodara To Bhavnagar
6:15 , 7 AM
1:15 , 4:15 , 6:30, 8:30, 11:30PM
Bhavnagar To Mumbai
4 PM
Mumbai To Bhavnagar
12:30 PM
Palitana To Mumbai
1 PM

Ahmedabad Office

Paladi

Sumeru Complex, Panvadi 4 Rasta
Ph.079-26575872,26576351

Setelight

Mahasagar Travels, Manas Copmlex Jodhpur 4 Rasta,

BapuNagar

C/o Gajera Travels, Patel Kapad Market, Khodiyar Highway

Ph-079-22700748

Bhavnagar Office

Brance Main Office

Rubber Factory Circle,
Ph.0278-2521122

Cresant

Munciple Shopping Center
Ph.0278-2521122

Shastri Nagar

5, Jin Darshan Complex, Near Derasar ,

Patel Park

Madhavnand Ashram, near Muni Deri Patel Park

Vadodara Office

Near Pandia Hotel, Chhani Road
Ph.0265-2793517,6534119Mo-9227122967

Mumbai Office

Tanna International Travels
212-218 Govardhan Building, Near Bank Of Baroda, Khetivadi Main Road
Ph.022-23824858,23867795

Mo-9227122967